Değerler Eğitimi

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir bu değerleri, bireyler okul öncesi dönemde kavramlandırır ve kazanır. Dünya üzerinde ‘İnsancıl’ bireyler yetiştirmeyi Eğitim Politikamızın ilk kuralı olarak benimsiyoruz.

Merhabalar, nasıl yardımcı olabiliriz?